سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های عید فطر ۱۳۹۶:
زخمهای زیادی بر پیکر امّت اسلامی است؛ مسائل گوناگونی که در کشورهای اسلامی هست. دنیای اسلام باید به‌طور صریح از مردم یمن حمایت کند و از ظالمان و ستمگران اظهار برائت و بیزاری بکند، از مردم حمایت بکند؛ از مردم بحرین و مردم کشمیر همین‌جور. ملّت ما میتواند پشتوانه‌ی این حرکت عظیم دنیای اسلام قرار بگیرد؛ همچنان‌‌که ما صریحاً مواضع خودمان را نسبت به دوستان، دشمنان، معارضین، و مخالفین بیان میکنیم، دنیای اسلام [هم] -بخصوص روشنفکران، بخصوص علمای دنیای اسلام- بایستی همین شیوه را دنبال بکنند، صریح موضع بگیرند و خدای متعال را از خودشان راضی کنند، ولو دیگران و طواغیت ناراضی بشوند.