...
گروهی از مردم در حال خواندن قرآن در شهر سرینگر کشمیر
⚜در خانه ها آیه های قرآن خوانده می شود⚜

Telegram👉@kashmirvoice