غلام محمد بهت(مشهور به #مدهوش_بلهمی) شاعر شیعی کشمیر، جلوی خانه ویران شده اش ایستاده است.

مدهوش بلهمی در مورد امام حسین علیه السلام و اهل بیت می نویسد.
در درگیری‌های جمعه ۲۵ اسفند ۹۶: دو مبارز کشمیری در منطقه‌ی بالهاما به شهادت رسیدند و خانه این شاعر در منطقه بالهامای کشمیر ویران شد. نیروهای اشغالگر هند بعد از تفتیش خانه ها، مبارزان را به شهادت رسانده و چند خانه را تخریب کردند.

telegram:@kashmirvoice
instagram:@_kashmir_voice