کشمیر سال هاست محل نزاع دو‌کشور هند و پاکستان است.

قیام آزادی خواهانه جوانان کشمیری در سال ۱۹۸۹ سر آغاز شورش مسلحانه مردمی در کشمیر شد که تا الان ادامه دارد...

Telegram👉@kashmirvoice